Coventryberaad Nederland
[EN] 

Den Haag
Haagse gemeenschap van Kerken

Heilige Jacobuskerk, Parkstraat 65a
2514 JE Den Haag

Middaggebed: eerste vrijdag van de maand Vredesplein om 13.15 uur.

Het Cross of Nails is toegereikt aan de Bezuidenhoutse kerken in het kader van het Bombardement Bezuidenhout 3 maart 1945. Het Cross en bijhorende activiteiten rouleert tussen de volgende kerken: de Christus Triumfatorkerk, de Parochie Maria Sterre der Zee / Gemeenschap Heilige Driekoningen: O.L. Vrouw van Goede Raadkerk en de Anglicaanse Church of St.John & St.Philip.

Den Haag