Coventryberaad Nederland

Gebed voor vrede en verzoening

Werken en bidden voor vrede en verzoening. In Nederland bestaat een netwerk van kerken en kapellen waar elke week, meestal op vrijdag tussen de middag, gebeden wordt voor vrede en verzoening. Ze zijn lid van de wereldwijde Community of the Cross of Nails.

Cross of Nails

De Coventry-gemeenschap en de bijbehorende spiritualiteit hebben hun wortels in de geschiedenis. De Engelse stad Coventry werd op 14 november 1940 gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe. In de ruïnes van de uitgebrande Sint Michaelskathedraal trof men de volgende dag twee dakspanten die in de vorm van een kruis lagen. Voor de Dean van de kathedraal een teken dat als reactie op de verwoesting niet gekozen moest worden voor vergelding maar voor verzoening. De nieuwe kathedraal is dan ook in de lijn daarvan vormgegeven.

Na de oorlog ontstond een netwerk van plaatsen waar men samen de taal ging spreken van verzoening. Wekelijks klinkt het gebed voor Peace and Reconciliation. Een Cross of Nails, gemaakt van spijkers uit het dak van de verwoeste kathedraal in Coventry staat symbool voor het netwerk. Ook wekelijks publiceert de Coventry-gemeenschap op haar website een Thought for the Week. In januari 2018 kwam deze van de Breukelense predikant Harold Schorren en in oktober 2019 van onze voorzitter Bert Kuipers.

Vrede in eigen omgeving

Nederland kent een groeiend netwerk van partners waar het Coventrygebed een plek heeft. We kijken daarbij niet alleen terug naar het verleden, maar ook naar morgen: hoe kunnen we in onze snel veranderende wereld vrede en verzoening een plaats bieden.

Netwerk van vrede en verzoening

Vertegenwoordigers van de partners van het Coventryberaad Nederland ontmoeten elkaar twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. Het gaat dan om ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en idee├źn, wederkerige inspiratie en het leren kennen van het bijzondere van elke plaats waar dit gebed zijn plek heeft.

Download onze flyer

Pelgrimage

De kathedraal van Coventry stimuleert dat leden uit de partners van het Coventrygebed zich in de kathedraal thuis voelen. Daartoe worden periodiek pelgrimages georganiseerd.

Stichting

Het Coventryberaad is ondergebracht in de Stichting Coventryberaad Nederland.
ANBI

Beleidsplan 2023–2028

Financieel verslag 2021