Coventryberaad Nederland

Gebed om vrede

Goede God,

Wij danken U om Jezus,
uw sprekend evenbeeld,
mens onder de mensen,
die ons zijn vrede heeft nagelaten
als een zegen,
een kostbaar geschenk.
Wij bidden U:
Leer ons iedere dag opnieuw
hoe wij dit geschenk zo kunnen inzetten
in ons leven van alledag
dat wij vrienden en vijanden,
bekenden en onbekenden
tot zegen kunnen zijn.

Amen


God van vrede en gerechtigheid,

Het is onvoorstelbaar
dat in die meidagen
lang geleden de zon scheen,
de bloesems bloeiden,
de vogels nestelden,
net als nu,
terwijl tanks het land inreden,
soldaten opmarcheerden,
mensen vluchtten.
Het is onvoorstelbaar
dat in deze maand
van slingers groen blad
en velden vol vrolijke paardenbloemen
net als toen
legers zich opmaken voor de strijd,
de loopgraven vullen,
raketten afvuren,
verwoesting en verdriet zaaien.

God, o God,
laat uw wereld niet uit uw hand vallen,
zegen ons met vrede,
zegen ons met medemensen die weten wat vrede is:
een plek onder de zon
voor iedereen,
vrijheid die ruimte maakt voor de ander.
Help ons om zulke mensen te zijn.

Amen


God van licht en leven,

In het licht van Pasen
danken wij U voor al die mensen,
die durven opstaan
tegen de macht van haat en tweespalt,
die zich verzetten
tegen alles wat ons leven schaadt,
die niet ophouden met zoeken
naar vrede en verzoening.

In het licht van Pasen
danken wij U voor al die mensen
die uw wijsheid in zich dragen,
die de kracht en de moed hebben
om kwaad niet met kwaad te vergelden,
maar om met uw goedheid in gedachten
goedheid op te roepen.

In het licht van Pasen
bidden wij U:
Doe ons opstaan
uit onze angst en ons wantrouwen,
en help ons om ons te verweren
tegen alle haatdragende gedachten
en onwaarheden
die het leven zo verzieken.

In het licht van Pasen
bidden wij U:
Leer ons om de weg te gaan,
waarop de Opgestane ons voorgaat,
barmhartig, rechtvaardig,
verzoenend, vergevend.

Amen.


NL  

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen)
Heer vergeef het
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Heer vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (Efeziërs)

Er zijn verschillen per plaats in de vertaling van dit gebed, zie voor de oorspronkelijke Engelse tekst de website van Coventry Cathedral of de website van de Community of the Cross of Nails.

NL  

The Coventry Litany of Reconciliation

As published on the website of Coventry Cathedral.

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,

FATHER FORGIVE

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,

FATHER FORGIVE

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,

FATHER FORGIVE

Our envy of the welfare and happiness of others,

FATHER FORGIVE

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,

FATHER FORGIVE

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,

FATHER FORGIVE

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,

FATHER FORGIVE

Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.