Coventryberaad Nederland

Gebeden

Goede God,

Voor velen werd het weer geen zomer,
levend tussen mijnenvelden,
aangespoeld op verre stranden,
schuilend voor stormen
en stijgend water,
of zoekend naar leeftocht,
bedreigd door droogte.
Waar zijn we mee bezig,
wij die welvaart kennen?
O God,
We zitten zo vast
in onze manier van leven
die uw schepping schaadt
en vrede in de weg staat.
Help ons om ons om te keren,
te vechten voor verandering,
voor een leven dat heilzaam is
voor heel uw schepping.

Amen


Goede God,

Wij danken U om Jezus,
uw sprekend evenbeeld,
mens onder de mensen,
die ons zijn vrede heeft nagelaten
als een zegen,
een kostbaar geschenk.
Wij bidden U:
Leer ons iedere dag opnieuw
hoe wij dit geschenk zo kunnen inzetten
in ons leven van alledag
dat wij vrienden en vijanden,
bekenden en onbekenden
tot zegen kunnen zijn.

Amen


God van vrede en gerechtigheid,

Het is onvoorstelbaar
dat in die meidagen
lang geleden de zon scheen,
de bloesems bloeiden,
de vogels nestelden,
net als nu,
terwijl tanks het land inreden,
soldaten opmarcheerden,
mensen vluchtten.
Het is onvoorstelbaar
dat in deze maand
van slingers groen blad
en velden vol vrolijke paardenbloemen
net als toen
legers zich opmaken voor de strijd,
de loopgraven vullen,
raketten afvuren,
verwoesting en verdriet zaaien.

God, o God,
laat uw wereld niet uit uw hand vallen,
zegen ons met vrede,
zegen ons met medemensen die weten wat vrede is:
een plek onder de zon
voor iedereen,
vrijheid die ruimte maakt voor de ander.
Help ons om zulke mensen te zijn.

Amen


EN  

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen)
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Heer vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (Efeziërs)

Er zijn verschillen per plaats in de vertaling van dit gebed, zie voor de oorspronkelijke Engelse tekst de website van Coventry Cathedral of de website van de Community of the Cross of Nails.

EN  

The Coventry Litany of Reconciliation

As published on the website of Coventry Cathedral.

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,

FATHER FORGIVE

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,

FATHER FORGIVE

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,

FATHER FORGIVE

Our envy of the welfare and happiness of others,

FATHER FORGIVE

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,

FATHER FORGIVE

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,

FATHER FORGIVE

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,

FATHER FORGIVE

Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.