Coventryberaad Nederland

Gebed om vrede

Barmhartige God,

Oorlogsbeelden staan gebrand
op ons netvlies;
ontredderde mensen,
kapot geschoten huizen,
ontzielde gemeenschappen.

Gedenk uw goedheid, God,
en wil er zijn
daar in de diepste diepten,
waar mensen overgeleverd zijn
aan een nietsontziende vijand,
aan een totale chaos.

Wil er zijn in mensen
die toch blijven zoeken naar vrede,
die blijven geloven
dat liefde het winnen zal van de haat,
die met zachte handen wonden verbinden,
onvermoeibaar puin ruimen
en woorden van troost fluisteren.

Het is toch zo,
dat uw kracht zo aan het licht kan komen?
Laat ons daarop niet tevergeefs vertrouwen.

Amen


EN  

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen)
Heer vergeef het
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Heer vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (Efeziërs)

Er zijn verschillen per plaats in de vertaling van dit gebed, zie voor de oorspronkelijke Engelse tekst de website van Coventry Cathedral of de website van de Community of the Cross of Nails.

EN  

The Coventry Litany of Reconciliation

As published on the website of Coventry Cathedral.

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,

FATHER FORGIVE

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,

FATHER FORGIVE

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,

FATHER FORGIVE

Our envy of the welfare and happiness of others,

FATHER FORGIVE

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,

FATHER FORGIVE

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,

FATHER FORGIVE

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,

FATHER FORGIVE

Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.