Coventryberaad Nederland


Lieve – vrede-lievende mensen,
Aktie-dag voor Oekraïne
even ons met elkaar verbinden
even elkaar vasthouden
even stilstaan bij het ontstellende leed
en ‘je vijanden liefhebben’, hoe doe je dat in hemelsnaam?


Nu nodig

Geen schil om ons land,
geen schors.
Geen pantser, geen muur.

Geen schil om ons huis
zonder wortels, weerlozer nog
dan een boom in de storm.

Geen schil om je huid,
vloeipapierdun.
Zelfs licht valt er door.

Warm zijn, een vacht
voor elkaar,
als levende bolsters.

Vleugels zijn om elkaar heen,
om ons te dragen
in tijden van zwaarte.

Hemel bestormen
met vragen en smeken,
firmamenthoog.

Overvloed delen en
ademen. Liefhebben,

grenzeloos liefhebben.

Diet Groothuis, stadsdichter van Zeist


Gebed

Barmhartige God,
U roepen wij aan,
omdat wij ons onmachtig voelen
om ánders te handelen dan
ons gebed in uw handen te leggen.
Wij denken aan Oekraïne,
aan de mensen, die zeggen kalm te blijven,
maar zich ondertussen voorbereiden op vlucht of strijd.
Wij denken aan de grootmachten,
die onder het mom van steun aan … of bescherming van …,
hun eigen machtige positie voor ogen hebben.
Verwarring wordt gezaaid, daden worden uitgelokt,
het gesprek wordt op grote afstand gevoerd,
maar hoe lang nog?
Laat uw woorden van liefde en schepping dóórdringen,
opdat mensen het leven kunnen leiden,
dat U voor hen voor ogen had, toen U zei,
dat ‘het zeer goed’ was.
Amen


God of love and faithfulness,

We pray for the people of Ukraine,
everyone affected by the terrible violence.
In astonishment we see the horrific images,
Lord, have mercy on this land and its inhabitants.
Let violence and clatter of arms cease,
the guns are silent.
We pray for the Ukrainian community in our country,
they have great concerns about relatives and loved ones.
Lord, be close to them when all is so uncertain,
give them courage to persevere.

Lord, grant that enemy images may not be magnified unnecessarily,
make Your vision of reconciliation and peace continue to carry us no matter what.
Grant that those voices that want to stay away from fear and strife be heard,
give wisdom to all concerned leaders.
That weapons are not given a right to speak, that peace is sought and found.
Show us the way of looking after each other, of mildness, trust and gentleness.
Lord, have mercy on this world, in which mutual love is often so hard to find,
give us a view of Your hopeful future.
In Jesus’ name,
Amen


Prayer for Ukraine

prayer for Ukraine

God, onze toevlucht en kracht in moeilijkheden
vandaag bidden we voor de mensen van Oekraïne,
en ook voor die van Rusland.
Voor degenen die wakker werden met grote angst,
voor degenen die hun huizen ontvluchten,
voor iedereen die gevaar in de ogen ziet.
Help hen de troost van uw aanwezigheid te voelen,
verander boze harten en geesten,
verdrijf haat met uw liefde,
en oorlog voeren met uw volmaakte vrede,
want we vragen het in de naam van Degene die onze Vrede is,
Jezus onze Heer.
Amen


Gebed

Barmhartige God,
in onze onmacht om het kwaad te keren
komen wij tot U met ons gebed om ontferming.
Ontferming voor allen die getroffen worden
door de onvoorspelbare, onvoorstelbare,
onmenselijke acties ontsproten aan het brein
van één op macht beluste, eenzame, angstige man,
die de wereld in zijn greep lijkt te houden.
Weest u met allen, die dagelijks in grote angst leven
in het geweld van bommen en beschietingen;
met allen die huis en haard verlaten
op zoek naar een veilige plek.
Geeft U troost en steun aan moeders met kinderen,
die hun man, hun vader wellicht nooit meer terug zullen zien;
Wij bidden voor jong en oud, voor groot en klein,
dat zij liefdevol worden opgevangen
en alle hulp en steun krijgen die hen op de been houdt.
Heer, ontferm U.


Een krijgszuchtige tijd

Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen oorlog.
Maar nu met man en macht gezocht naar geruststelling
naar de winter in een zwaluw zien overgaan, of de boter

Op het aanrecht bestuderen en hoe snel zacht, dat iets nog
zacht kán worden in deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,
maar de koud spat van beeldschermen, uit radiostemmen.

Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat anderhalve
rus en een paardenkop dit wilden, terwijl wij toch weten dat
vrede meer aanzien geeft dan geweld, dat alleen menslievendheid

Je een stoel in de geschiedenis geeft. En ook: een vechtersjas of een
ijzervreter is geen identiteit, het is een mal waar je jezelf in giet.
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteindelijk zijn eigen ei kapt.

Het volgende moeten we onthouden: dat we allemaal als
vluchteling geboren worden, op zoek naar de juiste plek,
naar veiligheid en wat voorspoed, een liefkozende blik.

Dus maak vrij baan in het hart, want daar is een onmeetbare
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit een schuilkelder

Marieke Lucas Rijneveld


A prayer for Ukraine from the Methodist Church

Holy and Gracious God
We pray for the people of the Ukraine and the people of Russia; for their countries and their leaders.
We pray for all those who are afraid; that your everlasting arms hold them in this time of great fear.
We pray for all those who have the power over life and death; that they will choose for all people life, and life in all its fullness.
We pray for those who choose war; that they will remember that you direct your people to turn our swords into ploughshares and seek for peace.
We pray for leaders on the world stage; that they are inspired by the wisdom and courage of Christ.
Above all, Lord, today we pray for peace for Ukraine.
And we ask this in the name of your blessed Son.
Lord have mercy.


A Prayer for Ukraine

God of peace and justice,
we pray fort he people of Ukraine today
We pray for peace and the laying down of weapons
We pray for all those who fear for tomorrow
that your Spirit of comfort would draw near to them
We pray for those with pwer over war or peace
for wisdom, discernment and compassion
to guide their decisions
Above all, we pray for all your precious children, at risk and in fear,
that you would hold and protect them.
We pray in the name of Jesus, the Prince of Peace
Amen

Archbishop Justin Welby, Archbishop Stefpen Cottrell


Litaniegebed voor vrede en verzoening in Oekraïne

Laten wij in dit litaniegebed nu bidden voor Oekraïne. De gebeurtenissen daar geven ons grote zorgen en benauwenis.

Wij bidden dat het verschrikkelijke geweld zo snel mogelijk verdwijnt.
Laten wij bidden voor vrede.
En laten wij ons leiden door het woord van de Heer:
Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten (Jak. 3: 13-18)

We bidden voor alle burgers, vrouwen, kinderen, oude mensen die nu op de vlucht zijn in Oekraïne:
het zijn er nu al meer dan 2 miljoen en wij vrezen dat het er nog veel meer zullen worden.
(Allen) Heer breng ons verzoening

Wij denken aan al die mensen die wanhopig in schuilkelders zitten, schuilend voor de bombardementen.
Wij denken aan al die mensen die hun huis, hun baan, hun bezittingen hebben verloren.
Wij bidden voor deze mensen die opeens hun gewone vredige leven zijn kwijt geraakt.
Heer breng ons verzoening

Wij denken aan de soldaten die nu midden in gevechten staan.
Wij bidden voor soldaten die gestuurd zijn in een oorlog die niet de hunne is.
Wij bidden voor soldaten die hun land verdedigen.
Wij bidden voor al die soldaten die meegezogen worden in de deze golf van zinloos geweld, wat een oorlog ten diepste is.
Heer breng ons verzoening

Wij bidden voor al die burgers die nu al zijn omgekomen door dit oorlogsgeweld.
Wij bidden voor de mensen die nu hun geliefden moeten missen.
Heer breng ons verzoening

Wij bidden voor de leiders van de verschillende partijen.
Wij bidden voor leiders die door macht en rancune beheerst zijn.
Wij bidden voor leiders van mensen die onrecht is aangedaan.
Breng hen allen terug tot het redelijke overleg, de onderhandeling en de weg naar vrede.
Heer breng ons verzoening

Wij bidden voor al de wereldleiders in onze wereld.
Wij bidden dat zij in deze crisis de juiste en meest verantwoorde beslissingen nemen.
Geef hen wijsheid.
Heer breng ons verzoening

Wij bidden voor al die landen in de directe omgeving van UkraIne: voor Polen, Hongarije en Slowakije die nu als eerste aan de beurt zijn om de vluchtelingen op te vangen.
Wij bidden voor Gods zegen over de werken van naastenliefde die zij nu verrichten.
Laat dat een voorbeeld zijn voor ons.
Heer breng ons verzoening

Wij bidden ook voor onszelf, voor Nederland, dat wij in staat zijn op ruimhartige wijze alle vluchtelingen op te vangen.
Geef dat wij met een warm hart hier kunnen ontvangen en veiligheid kunnen geven.
Heer breng ons verzoening

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5: 13-14)