Coventryberaad Nederland

Enschede

Locatie:
De Wonne
Noorderhagen 25
7511 EK Enschede

Het Coventry-gebed vindt elke vrijdagmiddag van 13.15 tot 13.30 uur plaats.
NB: in de coronatijd is de locatie de Ontmoetingskerk, Dr. J. Wagenaarstraat 6

Contactpersoon: Jan Schaake, coventry@pgenschede.nl

Enschede