Coventryberaad Nederland

Wageningen
St. Johannes de Doperkerk

Bergstraat 17
6701 AB Wageningen

Middaggebed, wekelijks 12.00 uur Dagkapel.
Inl.: Martin Keijbets, mkeijbets@kpnmail.nl

Wageningen